Aktuální vzor smlouvy o poskytování internetu najdete zde.

Všeobecné obchodní podmínky najdete zde.

Vysvětlení k rychlostem internetu najdete zde.

jamenet.cz oznamuje dle §73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů.

Typy a specifikace přístupových rozhraní k službě elektronických komunikací*

Typ rozhraní Mez. standard dle ITU-T Fyzické provedení
Metalický ethernet 100Base-TX IEEE 802.3 RJ-45
Metalický ethernet 1000Base-T,TX IEEE 802.3 RJ-45
Bezdrátový ethernet 2,4 GHz IEEE 802.11b,g WIFI 2,4 GHz
Bezdrátový ethernet 5 GHz IEEE 802.11a,n WIFI 5 GHz
Bezdrátový ethernet 60 GHz IEEE 802.11ad,ay WIFI 60 GHz
Softwarově definované rádio 24 GHz Rádio 24 GHz

*) Zveřejnění je povinností vyplývající z §73 odst. 7) zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.